Donate

12.01.2012 08:32

Ako všetci dobre viete tvorba modelov si vyžaduje čas a trpezlivosť v neposledne rade však aj finančné prostriedky .Preto som na stránku umiestnil tlačitko Donate , aby sa mohlo RPM-studio rozvyjať . Prostriedky získané týmto spôsobom budú pouzité na nákup materiálov a zariadení potrebných na realizáciu dalsích modelov ako aj na správu stránky a tiež na softwérové vybavenie .

Každy kto sa zúčastní tejto podpory bude obdarovaný zbierkou vsetkých publikovaných modelov v tlačenom prevedení  dňa  23-24 septembra na výstave v Neratoviciach ktorej sa chcem zúčastniť zo vsetkými modelmi .Tak isto budú uvedený na úvodnej stránke .